dilluns, 18 de juny de 2012

EL BANC DE TERRES EN LA PRESERVACIÓ D'EIVISSA

logo.JPGAvui mateix, representants del fons per a la conservació d'Eivissa IPF ens han comunicat que ens donen suport econòmic per a la realització del banc de terres.

Aquest ajut consisteix en possibilitar les entrevistes amb les persones interessades en formar-ne part així com feina d'expansió i de difusió del projecte

Seguirem informant.

diumenge, 3 de juny de 2012

COM FUNCIONA UN BANC DE TERRES?

Un banc de terres no és més que una base de dades de persones propietàries de terrenys agrícoles que rep sol·licituds de persones interessades en treballar-les.

Un aspecte molt important és la confidencialitat de les dades. les dades personals són d'ús intern i no es compartiran amb tercers en cap cas. La persona usuària té dret a la modificació o baixa de les seues dades a petició seua en qualsevol moment.

Les persones interessades en oferir terres han de tenir present que:
 • Les seues terres formaran part de la base de dades i se'n farà una valoració atenent a la potencialitat agrícola
 • Les terres s'han de donar d'alta en el CBPAE sense cost per a la propietat
 • La utilització de les terres per part d'altres persones no els atorga en cap cas cap dret sobre la propietat dels terrenys. La titularitat i la propietat de les terres no canvia.
 • Convé valorar els costs de les despeses fixes (imposts, etc) i variables (perforada, electricitat, manteniment estructures) i les possibles inversions necessàries per tal d'acordar amb la persona que treballi la finca la forma d'assumir aquests costs.
 • Poden oferir les terres en lloguer, préstec, cessió, etc. No hi ha limitacions en aquest sentit, així i tot la forma preferida és la de la masoveria tradicional, coneguda amb el nom de majoral
 • En la propera fase dels projecte es pretenen desenvolupar uns contractes tipus per part d'un gabinet jurídic.
 • Es pot demanar alguna participació en els beneficis o cobrar un lloguer en algun cas. El que es valorarà com a benefici per a la propietat és l'estalvi en el cost de manteniment de la finca. Com més es demani per una finca, menys atractiva serà per a possibles nous agricultors.
 • Els contractes de préstec, lloguer o majoral són sempre reversibles i tenen la durada que fixin alguna de les dues parts
 • Les terres s'han de destinar a ús agrícola o ramader en el sistema de l'agricultura ecològica. No s'accepten usos residencials, industrials o de qualsevol altre tipus diferent de l'indicat.
Pel que fa les persones interessades a treballar les terres:
 • Una possibilitat és la inclusió d'alguna de les parcel·les a alguna de les finques ja existents.
 • Una altra possibilitat és facilitar a gent sense terres l'accés a l'activitat agrària. Les candidatures s'estudien i s'avaluen en funció d'aspectes com formació, experiència i altres aspectes.
 • Es buscarà, entre les finques que hagin sol·licitat oferir terres, les més adequades a les expectatives i necessitats de les persones demandants.
 • No es donaran dades de les finques en no ser amb l'autorització expressa de la propietat.

dissabte, 2 de juny de 2012

RESUM DE DADES QUINZENAL

El projecte de Banc de Terres iniciat per APAEEF es troba en la primera fase, consistent en recollir informació  d'usuàries i usuaris que es posen en contacte amb aquest servei a partir de la presentació del projecte en els mitjans

Les aparicions principals consultables on line, varen ser:


En aquests quinze dies hem contactat amb prop d'una quarantena de persones i hem apuntat més de 70 ha en la base de dades. Les dades recollides han donat les següents dades

 Més del 80% de les persones usuàries del servei estan interessades en oferir les seues terres
 Més del 3ha de les terres ofertades estan en regadiu o tenen possibilitat de transformar-se. Les 38,3 ha restants, no.

la majoria de les terres disponibles (en ha) es localitzen als municipis de Sant Josep de Sa Talaia i de Santa Eulària des Riu

La fase1 segueix oberta i els pasos següents a partir d'agost-setembre són:

fase 2: prospecció
fase 3: desenvolupament de les eines jurídiques
fase 4: contactes

Seguirem informant, agraïm que difoneu la informació entre persones que penseu que hi puguin estar interessades.